Перелік фахових періодичних видань

В 2020 році в ДНМУ видаються наступні наукові фахові видання України:

Call Now Button