European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система – це система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру і порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їх академічного визнання.

 Система розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

За своєю суттю ECTS не регулює змісту, структури чи еквівалентності навчальних програм. Це – питання якості, яка повинна визначатися самими вищими навчальними закладами під час створення необхідних баз для укладання двосторонніх чи багатосторонніх угод про співпрацю. ECTS забезпечує прозорість і сприяє визнанню освіти.

Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі та переконанні щодо якості навчальної роботи освітніх закладів-партнерів і передбачає реалізацію всіх її складових: застосування кредитів ECTS, шкали оцінювання, дотримання угоди про навчання, наявність інформаційних пакетів.

Call Now Button