Council of Student Self-Government of Donetsk National Medical University

Студентське самоврядування в Університеті є важливою складовою навчально-виховного процесу формування спеціаліста-медика, що спрямована на зростання соціальної активності, ініціативи і відповідальності.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, формування у студентів гордості за свій навчальний заклад, національної свідомості тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

 • залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень;

 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

 • Студентське самоврядування в Університеті є важливою складовою навчально-виховного процесу формування спеціаліста-медика, що спрямована на зростання соціальної активності, ініціативи і відповідальності

 • Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, формування у студентів гордості за свій навчальний заклад, національної свідомості тощо.

 • Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

 • Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

 • залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень;

 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.Склад Ради студентського самоврядування

 • в.о голови ради студентського самоврядування Університету – Ткаченко Вадим Олександрович
 • Секретар ради студентського самоврядування Університету – Згоннік Юрій Георгійович
 • Керівник волонтерського сектору факультету – Азаров Артур Андрійович
 • Керівник PR сектору факультету – Чубучна Вікторія Вікторовна
 • Керівник культурно-просвітницького сектору факультету – Гетьманенко Валерія Володимирівна
 • Керівник спортивно-оздоровчого сектору факультету – Садигов Ількін Джахандарогли
 • Керівник освітньо-наукового сектору факультету – Хачікян Артем Артурович

Контакти

Call Now Button