Основні напрямки досліджень

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДНМУ В 2018 РОЦІ

Найважливішим компонентом стратегії розвитку вузівської науки є концентрація уваги вчених на рішення пріоритетних наукових проблем, що відбивають соціальні потреби громадського здоров’я й охорони здоров’я мешканців Донбасу. Цим пріоритетам відповідають такі напрями наукових досліджень:

•         Біомеханічно обґрунтувати та розробити методики відновлення опорно-кінематичної функції після нестабільних пошкоджень тазу.

•         Розробити заходи по оптимізації комплексного лікування постраждалих з переломами у ділянці вертлюжної западини та проксимального відділу стегна.

•         Оптимізація комплексного лікування вроджених аномалій розвитку та набутої хірургічної патології у дітей.

•         Особливості порушення функції репродуктивної системи жінок, які мешкають на території Донбасу.

•         Обґрунтувати, розробити та впровадити медичну технологію ранньої діагностики і ефективних методів лікування хвороб ревматологічного профілю з урахуванням гендерних й вікових особливостей в різних екологічних регіонах логічного профілю з урахуванням гендерних й вікових особливостей в різних екологічних регіонах.

•         Етіопатогенез пришийкових уражень твердих тканин зубів та принципи їх комплексної діагностики, лікування і профілактики.

•         Комплексна оцінка ранніх стадій захворювань психічного та неврологічного спектрів у пацієнтів та членів їх сімей (клініка, діагностика, лікування, реабілітація, профілактика, прогноз).

•         Експериментально-клінічне обґрунтування застосування “Вуглець-вуглецевого” композитного матеріалу в хірургії хребта.

•         Епідеміологічні та клінічні особливості природного перебігу парентеральних вірусних гепатитів в сучасний період

•         Оптимізація сучасних підходів до діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з захворюваннями органів порожнини рота та щелепно-лицевої області.

•         Діагностика та комбіноване лікування запально-деструктивних та онкологічних захворювань органів і систем для обґрунтування використання схем клітинних і тканинних технологій.

•         Оптимізація методів діагностики, профілактики та лікування вторинної неоваскулярної глаукоми, уражень сітківки при діабеті, первинної глаукоми та катаракти

•         Розробити індивідуальний комплекс профілактичного і раннього відновного лікування у хворих з переломами дистального метаепіфізу променевої кістки.

•         Анатомія компонентної структури маси тіла та її взаємозв’язок з морфо-функціональним станом деяких органів та систем на етапах постнатального онтогенезу.

•         Розробити підтримуюче лікування хворих після дентальної імплантації в залежності від рівня гігієни порожнини рота.

•         Розробити клініко-гнатологічне обґрунтування конструювання та використання зубних та зубо-ясених кап при патологічному стиранні зубів, що ускладнене дефектами зубних рядів.

•         Синтез нових потенційно активних сполук на основі похідних сечовини та тіосечовини, прогнозування їх біологічної активності.

•         Клініко-патогенетична значущість системних і локальних метаболічних порушень при ревматичних захворюваннях: роль коморбідної патології та розробка оптимальних методів лікування.

•         Відновлення гемато-імунологічного, неврологічного та психоемоційного станів у населення Донецького регіону під час ООС (Операція об’єднаних сил)

•         Клініко-лабораторне обґрунтування удосконалення технологій діагностики, лікування, прогнозування та профілактики стоматологічних захворювань

•         Дослідження медико-соціальних моделей управлінської діяльності у лікувальних закладах в умовах реформування системи охорони здоров’я

•         Сучасні технології періопераційного менеджменту в умовах обмежених ресурсів

•         Стан репродуктивної системи у жінок різного віку, які мешкають на території Донецького регіону, та особливості оптимізації у них адаптаційних процесів