До уваги всіх членів Вченої ради та професорсько-викладацького складу ДНМУ МОЗ України