Донецький національний медичний університет запрошує науково-педагогічних працівників, роботодавців, здобувачів вищої освіти до обговорення оновленої редакції освітньо-професійної програми «Провізор» спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Донецький національний  медичний університет запрошує науково-педагогічних працівників, роботодавців, здобувачів вищої освіти до обговорення оновленої редакції освітньо-професійної програми «Провізор»   (гарант : доктор фарм.наук, проф. В.М.Хоменко) підготовки магістрів фармації, за  спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, галузі знань 22 Охорона здоров’я.

За посиланням https://docs.google.com/forms/d/1fE6ypykpNBViEhYlblwKgCz-yzE3-r8TCGGVJtX7byg/viewform?gxids=7628&edit_requested=true

Розміщено анкети-опитувальники  для різних груп стейкхолдерів.

Пропозиції та зауваження можна також надсилати на e-mail: khomenko_donnmu@ukr.net


Результати громадського обговорення ОП

Рецензії експертів


ОП Фармація, промислова фармація (Проект)
Call Now Button