Наказ №147 Про оцінювання діяльності здобувачів вчених звань у ДНМУ в умовах карантину і обмеження освітньої діяльності від 23.04.2021