«Шляхи удосконалення та впровадження сучасних методів діагностики спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених. Актуальні питання неонатології»

За ініціативи Національної академії медичних наук України, ДУ «ІПАГ  ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Асоціації неонатологів України, за підтримки ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ» 19 жовтня 2019 року в м. Святогірськ відбулась науково-практична конференція «Шляхи удосконалення та впровадження сучасних методів діагностики спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених. Актуальні питання неонатології» для лікарів-неонатологів та акушерів-гінекологів Донецької та Луганської областей.

В роботі конференції взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи, д.мед.н., професор кафедри педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій Чернишова О.Є., к.мед.н.доцент, завідуюча кафедри педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій Самойленко І.Г. та асистент кафедри педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій Кривошеєва В.В.

З доповіддю «Тактика ведення новонароджених із спадковими порушеннями циклу сечовини за умов ранньої діагностики при проведенні розширеного неонатального скринінгу» виступили  доц. І.Г. Самойленко та асистент В.В. Кривошеєва.

Під час конференції були розглянуті питання своєчасної діагностики спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених, їх клінічні прояви, вплив хвороб обміну речовин на малюкову, дитячу смертність та дитячу інвалідність, а також особливості лікування та маршрути пацієнтів.