Regulatory framework for the section of medical work

  • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (статті 33, 35-2, 35-3, 35-4, зміни внесені 03.07.2020 Законом України №749-ІX); https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
  • Постанова КМУ від 11.09.2013 №679 «Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно з різних бюджетів»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-2013-%D0%BF
  • «Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я», затвердженого Наказом МОЗ України від 05.06.1997 року №174 (зі змінами та доповненнями, внесеними Наказом МОЗ від 09.09.2013 №792); https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0245-97
  • Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів», затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 02.04.1993 року №90 (зі змінами); https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0181-93
  • Наказ МОЗ України від 22.02.2019 №446 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 №293/332264) «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text
  • Наказ МОЗ України від 12.05.2020 №1106 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.05.20 №457/34740) «Про затвердження Змін до деяких наказів МОЗ України» (про подовження термінів дії кваліфікаційних категорій лікарів);https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-20#n15
  • Статут ДНМУ;
  • Колективний договір між трудовим колективом і адміністрацією ДНМУ;
  • «Положення про лікувальну роботу клінічних кафедр Донецького національного медичного університету» (Рішення Вченої ради ДНМУ протокол №3 від 29.11.2018, Наказ ректора ДНМУ від 12.12.2018 №471).
Call Now Button