Паспорт спеціальності 14.01.22 – стоматологія

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

14.11.2001  N 18-09/9

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 14.01.22 – стоматологія

 

  1. Формула спеціальності:

Галузь медичної науки, яка вивчає етіологію та патогенез захворювань і пошкоджень зубів, пародонту, слизової оболонки порожнини рота і щелепно-лицевої ділянки у взаємозв’язку із загальним станом організму; вивчає і розробляє методи їх діагностики, лікування та профілактики.

Залежно від специфіки виникнення, розвитку захворювань, особливостей їх діагностики та лікування розрізняють декілька основних розділів стоматології: терапевтичну, хірургічну, ортопедичну з ортодонтією та матеріалознавством, стоматологію дитячого віку, а також військову стоматологію.

Терапевтична стоматологія вивчає причини виникнення, патогенез і діагностику захворювань зубів, пародонту і слизової оболонки порожнини рота, розробляє методи їх лікування, спрямовані на збереження структури та функції. Вона вивчає також методи профілактики основних стоматологічних захворювань і більшості їх ускладнень.

Хірургічна стоматологія вивчає і діагностує захворювання і пошкодження органів порожнини рота і щелепно-лицевої ділянки, розробляє хірургічні, зокрема оперативні методи їх лікування. Вона поєднує хірургію зубів, щелепно-лицевої та шийної ділянок, лікування пухлин порожнини рота й щелепно-лицевої ділянки, слинних залоз, травм щелепно-лицевої ділянки, усунення вроджених і набутих дефектів, відновну (пластичну) хірургію.

Ортопедична стоматологія вивчає порушення цілісності та функції зубів і щелеп, їх діагностику й розроблення методів профілактики та лікування шляхом протезування. До ортопедичної стоматології належить і зуботехнічне матеріалознавство, що вивчає властивості та методики застосування основних зуботехнічних матеріалів, їх вплив на тканини зубів і порожнини рота, організм загалом.

Стоматологія дитячого віку – розділ стоматології, що вивчає формування та розвиток органів і тканин щелепно-лицевої ділянки в дитини, а також розроблення та застосування методів профілактики, діагностики, лікування захворювань і аномалій зубів, щелеп, слизової оболонки порожнини рота й щепепно-лицевої ділянки загалом. Вона поєднує питання терапевтичної, хірургічної, ортопедичної стоматології й ортодонтії дитячого віку.

Військова стоматологія вивчає бойові травми щелепно-лицевої ділянки, особливості їх клінічного перебігу, організацію та методи надання допомоги пораненим у щелепно-лицеву ділянку, а також профілактику й лікування стоматологічних захворювань військовослужбовців у мирний і воєнний час.

Удосконалення методів профілактики, ранньої діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань сприятиме збереженню здоров’я населення, скороченню термінів лікування та тимчасової непрацездатності, відновленню функцій зубів, органів порожнини рота і працездатності хворих.

 

  1. Напрямки досліджень:

2.1. Вивчення етіології, патогенезу та поширеності основних стоматологічних захворювань у взаємозв’язку із загальним станом організму.

2.2. Розроблення й удосконалення методів діагностики основних стоматологічних захворювань.

2.3. Експериментальне та клінічне розроблення методів лікування основних стоматологічних захворювань і впровадження їх у

клінічну практику.

2.4. Розроблення методів профілактики основних стоматологічних захворювань.

2.5. Дослідження, пов’язані з науковим обґрунтуванням індиферентності стоматологічних матеріалів.

Ці основні напрямки досліджень в стоматології розглядаються відповідно до основної мети та завдань, специфіки окремих розділів стоматології.

 

III. Галузі науки, за якими присуджуються наукові ступені:

медичні науки.