Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування у Донецькому національному медичному університеті

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії 281
Call Now Button