Програма фахових (тестових) вступних випробувань для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та освітній ступінь молодшого бакалавра за спеціальностями 226 «Фармація», 5.12020101 «Фармація», 5.12020102 «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук», 5.12020103 «Виробництво фармацевтичних препаратів» та вступають для продовження навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (освітня програма «Провізор», заочна форма навчання)

Фармація_ФВВ_програма_структура_критерії_підписана
Call Now Button