Робочий навчальний план підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Фармація» (нормативний термін навчання – 5 років) у Донецькому національному медичному університеті (Форми навчання очна Строк навчання 5 років Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

РНП Фармація_очна (1)
Call Now Button