Робочий навчальний план підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» заочної форми навчання для студентів фармацевтичного факультету (нормативний термін навчання – 4,5 роки) у Донецькому національному медичному університеті (Форми навчання очна Строк навчання 4,5 роки Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

IMG_0002
Call Now Button