Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вороніної Ганни Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія


Інформація про прийняття дисертації до розгляду

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.002 прийняла 16 березня 2021 року до розгляду дисертацію асистента кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету Вороніної Ганни Сергіївни «Оптимізація підходів до прогнозування карієсу зубів» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія.

Науковий керівник: д. мед. н., професор Удод Олександр Анатолійович, професор кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету.


New Анотація Вороніна Г. С.


Інформація про призначення дати захисту дисертації

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.002 Донецького національного медичного університету повідомляє, що захист дисертації асистента кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету Вороніної Ганни Сергіївни на тему: «Оптимізація підходів до прогнозування карієсу зубів» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія відбудеться 09 квітня 2021 року о 1300, за адресою: 84331 Донецька обл., м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 39, ауд. 2335.

Науковий керівник: д. мед. н., професор Удод Олександр Анатолійович, професор кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету.


Дисертація Вороніна Г. С.Call Now Button