Student research group in Obstetrics and Gynecology

Науковий керівник: зав .каф. акушерства та гінекології д.мед.н., професор Астахов Володимир Михайлович

Куратор: к.мед.н., асистент Жук Вадим Юрійович

Староста гуртка: Сьомова Ганна Андріївна +380957878727

Посилання на соціальні мережі: Telegram