Student research group on Anesthesiology and Intensive Care

Науковий керівник: зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії д.мед.н., професор Нестеренко Олексій Миколайович

Куратор: асистент Аганцев Артем Михайлович

Староста гуртка: Опаріна Анастасія Андріївна +380955505145