У ДНМУ застосовують сучасний підхід до вивчення іноземних мов

Сучасний підхід до вивчення іноземних мов застосувала викладач англійської мови кафедри мовних та гуманітарних дисциплін ДНМУ Сьомак Аліна Володимирівна, організувавши сумісне з національними та іноземними студентами заняття з англійської мови.

Все більш популярними стає використання передових методик, ігрових форм, інтерактивних форм навчання. Неоціненою перевагою є ефект повного занурення в мовне середовище як практика з носіями англійської мови.

В Донецькому національному медичному університеті така можливість є, тому що тут навчається багато студентів з інших країн що є носіями англійської мови. Тому процес спілкування, взаємодії студентів різних національностей, де вони обоє є рівноправними суб’єктами навчання, основною метою якого є вирішення комунікативних та лінгвістичних завдань, значно полегшується саме завдяки Icebreaking Activities.

Студенти намагалися акумулювати усі свої знання з англійської мови, конструктивно мислити, розвивати діалогічне мовлення, висловлювати свою точку зору та приймати обдумані рішення. Тому, використання таких інтерактивних методів, надзвичайно заохочує студентів до вивчення іноземної мови.