Затвердження оновленої редакції освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»

17 червня 2021 року Вчена рада Донецького національного медичного університету затвердила оновлену редакцію освітньо-професійної  програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» та навчальний план здобувачів вищої освіти для провадження освітньої діяльності з 2021/2022 навчального року на другому (магістерському) рівнях вищої освіти в межах спеціальності  281 Публічне управління та адміністрування.

Гарант освітньої програми – професор В.М. Лобас, доктор наук з держ. управління. Випусковою є кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни.

В експертизі і громадському обговоренні освітньої програми, яка відповідає Стандарту вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, і проєкту навчального плану взяли участь 54 особи, які представляють різні групи стейкголдерів. Подано 23 рекомендації, більша частина з яких врахована або буде врахована в освітньому процесі.

Позитивні рецензії-відгуки отримано від Д.В. Карамишева, доктора наук з держ. управління, професора, першого заступника директора ХарРІ НАДУ при Президентові України; О.В. Балуєвої, д. екон. наук, професорки, проректорки з наук. роботи Донецького державного університету управління; П.І. Надолішного, доктора наук з державного управління, професора; Ю.А. Скиби, завідувача відділу інтеграції вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, доцента; В.В. Колесника, директора департаменту охорони здоров”я Донецької облдержадміністрації; І.А. Кіяшка, директора КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Узагальнену інформацію про результати громадського обговорення та опитування різних груп стейкголдерів оприлюднено на сайті випускової кафедри http://kafedraoozdnmu2020.dnmu.edu.ua/.

Група забезпечення спеціальності

281 Публічне управління та адміністрування

Call Now Button