Educational and professional program 226 Pharmacy

Програма роботи експертної групи в Донецькому національному медичному університеті щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Провізор» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в період з

Освітньо-професійна програма Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Відомість про самооцінювання освітньої програми: Відомість про самооцінювання освітньої програми: Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я Наказ про призначення експертів: Наказ №1702-Е від

Call Now Button