Обговорення оновленої редакції освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Донецький національний  медичний університет запрошує науково-педагогічних працівників, роботодавців, здобувачів вищої освіти до обговорення оновленої редакції освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»   (гарант : доктор наук з держ. управ., проф. В.М.Лобас) та проєкту навчального плану підготовки магістрів публічного управління та адміністрування, які підготовлено відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування.

На сторінці випускової кафедри http://kafedraoozdnmu2020.dnmu.edu.ua/

розміщено анкети-опитувальники  для різних груп стейкгорлдерів.

Пропозиції та зауваження можна також надсилати на e-mail: kafedra.ooz@dnmu.edu.ua

Результати громадського обговорення  ОП

Узагальнена таблиця результатів обговорення

Узагальнена таблиця громадського обговорення1
Рецензії експертів

OP-PUA-2021-proekt

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

NP-2021_proekt

Call Now Button