Освітньо-професійна програма «Провізор» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» Кваліфікація: «Магістр фармації» 2020

ОП - 226 2020 Фармація, промислова фармація
Call Now Button