Development, specialization and retraining of doctors

Зразок особистої заяви від осіб для зарахування на курси підвищення кваліфікації медичного (фармацевтичного) персоналу

Заява пишеться власноруч.

В.о. ректора Донецького національного медичного університету

проф. Герасименку О.І.

лікаря- __________________________

(спеціальність)

________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

________________________________

(дом. адреса)

________________________________

(моб.телефон)

_________________________________

                                  (місце роботи)

Прошу зарахувати мене на цикл __________________________________

         (спеціалізації, тем.удосконалення, стажування)

______________________________________ «____________________________»

                                                                                                                                                            (назва циклу)

на контрактну/бюджетну форму навчання   з _________ по__________ 20___р.

Закінчив(ла)  ________________факультет __________, інтернатуру за

                                                                (назва факультету)                                       (назва ВНЗ)

спеціальністю «______________________» в ______р.

                                                          (назва спеціальності)

Оплату гарантую. (для курсантів контрактної форми навчання)

__________                                                                   _______________

       (дата)                                                                                                                         (підпис)

Завантажити “Заяву про зарахування на курси”