Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Борисенко Олени Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія

  1. Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради
  2. Наказ ДНМУ про утворення спеціалізованої вченої ради

Інформація про прийняття дисертації до розгляду

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.003 прийняла 26 березня 2021 року до розгляду дисертацію аспірантки (очна форма навчання) кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету Борисенко Олени Миколаївни «Удосконалення підходів до застосування адгезивних систем для відновлення зубів фотокомпозиційними матеріалами» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія.

Науковий керівник: д. мед. н., професор Удод Олександр Анатолійович, професор кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету.


Анотація Борисенко О. М.