Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Борисенко Олени Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія

  1. Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради
  2. Наказ ДНМУ про утворення спеціалізованої вченої ради

Інформація про прийняття дисертації до розгляду

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.003 прийняла 26 березня 2021 року до розгляду дисертацію аспірантки (очна форма навчання) кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету Борисенко Олени Миколаївни «Удосконалення підходів до застосування адгезивних систем для відновлення зубів фотокомпозиційними матеріалами» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія.

Науковий керівник: д. мед. н., професор Удод Олександр Анатолійович, професор кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету.


Анотація Борисенко О. М.

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.003 Донецького національного медичного університету повідомляє, що захист дисертації аспірантки кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету Борисенко Олени Миколаївни на тему: «Удосконалення підходів до застосування адгезивних систем для відновлення зубів фотокомпозиційними матеріалами» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія відбудеться 14 травня 2021 року о 1300, за адресою: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 39, ауд. 2335.

Науковий керівник: д. мед. н., професор Удод Олександр Анатолійович, професор кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету.


Дисертація Борисенко О. М.Call Now Button