Вітаємо переможців 82-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» (з міжнародною участю), присвяченого 90-річчю Донецького національного медичного університету та 90-річчю Студентського наукового товариства імені професора М. Д. Довгялло, 24-25 вересня 2020 року м. Лиман, Україна

ПЕРШЕ МІСЦЕ

Невкритий Володимир Андрійович
медичний факультет №1 ДНМУ, 5 курс, 15 група
за доповідь

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВАРИКОЗНЕ

РОЗШИРЕННЯ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК

Кафедра –  хірургії, ендоскопії, оториноларингології, реконструктивно-відновлювальної

хірургії та променевої діагностики 

Зав. кафедрою – к. мед. н., доцент Жаріков Станіслав Олегович

Науковий керівник – асистент Пилипенко Роман Вячеславович 

ДРУГЕ МІСЦЕ

Тімченко Анастасія Олегівна
медичний факультет №1 ДНМУ, 2 курс, 3 група

за доповідь

АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БРАХІОЦЕФАЛЬНИХ СУДИН У ПІДЛІТКІВ

Кафедра – анатомії людини 

Зав. кафедрою – к. мед. н., доцент Дубина Сергій Олександрович

Науковий керівник – асистент Хапченкова Дар’я Сергіївна

ТРЕТЄ МІСЦЕ

 Нікітенко Ірина Олегівна
медичний факультет №1 ДНМУ, 6 курс, 4 група МС

за доповідь

ДИНАМІКА ІНФІКУВАННЯ ВІРУСНИМИ ГЕПАТИТАМИ У ОБЛАСНОМУ ДІАЛІЗНОМУ ЦЕНТРІ М. КРАМАТОРСЬКА

Кафедра – мікробіології, вірусології та імунології 

Зав. кафедрою – к. мед. н., доцент  Слюсарев Олексій Аркадійович

Наукові керівники – д. біол. н., професор Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна,

                                      к. мед. н., доцент  Слюсарев Олексій Аркадійович

Вітаємо переможців 82-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя»
3 місце – Нікітенко Ірина Олегівна, 1 місце – Невкритий Володимир Андрійович, 2 місце – Тімченко Анастасія Олегівна