Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Помпія Олександра Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія


Інформація про прийняття дисертації до розгляду

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.001 прийняла 16 березня 2021 року до розгляду дисертацію аспіранта кафедри стоматології №1 (заочна форма навчання) Донецького національного медичного університету Помпія Олександра Олександровича «Оптимізація конструкції адгезивних мостоподібних протезів для відновлення цілісності зубних рядів» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія.

Науковий керівник: д. мед. н., професор Удод Олександр Анатолійович, професор кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету.


Анотація Помпій О. О.


Інформація про призначення дати захисту дисертації

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.001 Донецького національного медичного університету повідомляє, що захист дисертації аспіранта кафедри стоматології №1 (заочна форма навчання) Донецького національного медичного університету Помпія Олександра Олександровича на тему: «Оптимізація конструкції адгезивних мостоподібних протезів для відновлення цілісності зубних рядів» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія відбудеться 09 квітня 2021 року о 1445, за адресою: 84331 Донецька обл.,       м. Краматорськ бул. Машинобудівників, 39, ауд. 2335.

Науковий керівник: д. мед. н., професор Удод Олександр Анатолійович, професор кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету.


ДИСЕРТАЦІЯ ПОМПІЙ О.О. (2)Call Now Button